Често задавани въпроси

1.      В кои случаи е по-добре да работя с компания за директен подбор (хедхънтър)?

2.      Какво се очаква от мен, когато работя с хедхънтър?

3.      Колко време отнема процеса по наемане на кандидат, използвайки директен подбор?

4.      Защо просто не публикувам обява и после да интервюирам кандидатите, които ми пишат по нея?

5.      Какви гаранции ми предлагате, че кандидатът, когото наема, ще отговори на моите очаквания?

 

1.      В кои случаи е по-добре да работя с компания за директен подбор (хедхънтър)?

Фирмите за подбор като правило предлагат кандидати от вече съществуваща база-данни и/или обява. Когато публикуват обява, те получават и отсяват кандидатите. Вие получавате само shortlist с автобиографиите на подходящи кандидати, повечето от които агенцията среща за първи път и не разполага с допълнителна информация за тях.

Компаниите за директен подбор (executive search/headhunting), по определение, не използват обяви, работят по препоръки, които търсят на пазара в конкретна сфера от бизнеса, която интересува клиента. За тях базата-данни е само началния списък с контакти, който използват, за да достигнат до препоръка за подходящи кандидати по всеки нов проект. Използвайки този подход, хедхънтърът разполага с допълнителна информация за предложените кандидати, както и с източник, към когото може да се обърне за още подробности, в случай на нужда.

От казаното по-горе става ясно, че съществува сериозна разлика в кандидатите, до които двата типа компании имат достъп. В случая с компания за подбор, най-често предлаганите кандидати са активно търсещи работа лица, които са заявили интерес. Във втория случай, при работа с компания за директен подбор, предлаганите кандидати са по-скоро работещи хора, които не търсят активно работа и консултантът е стигнал до тях, защото е получил добри референции. 

В заключение, работата с хедхънтър би била удачна и ефективна при подбор на два типа позиции – високи ръководни кадри и много тесни специалисти (дори и без да са ръководни)  в дадена област, които са малко на брой в страната. 

2.      Какво се очаква от мен, когато работя с хедхънтър?

Да знаем какво търсим. Да сме помислили за опита, квалификациите и чертите от характера му, които ще изискваме от кандидата (най-добре в разговор с прекия му ръководител)

Да знаем кога ни трябва новия служител и да определим реалистичен срок за изпълнение на подбора. Да се консултираме с агенцията дали времето, което сме отделили за подбора няма да бъде удължено от дълги празнични дни, сезон на отпуски, ваканциите на учениците.

Да сме помислили за нивото на възнаграждение и пакет от допълнителни стимули. Обсъдете с консултанта си, ако се налага

Да сме помислили върху самия процес на подбор, знаейки какви качества трябва да притежава успешния кандидат, как бихме могли да оценим наличието им – тестове, практически задачи, изготвяне на индивидуални психологически профили и др.

Да сме сигурни, че сме планирали време за срещи с кандидати, след като получим информацията за тях от агенцията, за да не загубят мотивация в процеса на интервюиране. 

Да общуваме в ясно определени срокове с агенцията, да им казваме за настъпили промени в търсенето, да им даваме обратна връзка!!!! За тях обратната връзка е изключително важна, за да могат да са ви максимално полезни. 

Вярваме, че тайната на успешния подбор е в добрата комуникация между страните. И това трябва да е едно от водещите условия, когато си избирате агенция, с която да си партнирате – да харесвате общуването с тях. Това, за мен, е второто главно нещо при избора, след това да ви вършат работа, да има резултат.

3.      Колко време отнема процеса по наемане на кандидат, използвайки директен подбор?

Самият процес на търсене, преди да получите кандидатурите на одобрените от нас кандидати, отнема максимум един месец. 

Когато планирате подбора, обаче, трябва да имате пред вид и времето, в което вие ще проведете своите срещи с кандидатите (мин. 2 седмици), както и времето за предизвестие на кандидата (защото мнозинството кандидати при директния подбор са работещи в момента), което може да е между един и три месеца, в зависимост от позицията на кандидата. 

Когато говорим за срокове за изпълнение на проект по подбор, не може да не вземем под внимание и сезонността на някои позиции. Например, не съветвам никой клиент да подбира счетоводна или финансова позиция през периода декември – март (освен, ако не се случат непредвидени обстоятелства), защото той съвпада с края на финансовата година и годишното приключване. Всяка логика сочи, че кадрите от тази част на бизнеса ще са повече от натоварени и едва ли могат да отделят време за няколко фази от срещи и могат да откажат участие в процеса на подбор само, за да не си създават допълнително натоварване през този и без това стресов период от годината. 

Не бива да забравяме и големите празници и периода на летните отпуски, които също могат да доведат до забавяне на процеса по подбор. 

4.      Защо просто не публикувам обява и после да интервюирам кандидатите, които ми пишат по нея?

Това е въпрос, чийто отговор е резултат от анализ на следните обстоятелства:

Можем ли сами да се справим с подбора на такава позиция – каква е позицията, която търсим; имаме ли свободни обучени специалисти, за да извършат подбора, имаме ли доверена агенция, с която работим добре и сме договорили добри финансови условия; имаме ли бюджет, за да извършим подбора с агенция. Колко бързо ни трябва човека, когото търсим.

Агенциите най-често предлагат гаранция, което може да е добра защита, ако кандидата не се справи.

Приканваме ви да се опознаете с една агенция в региона, за да може тя да ви познава добре като организация, да познава манталитета на бизнеса и управляващите го, за да договорите добри финансови условия за услугата и да можете да разчитате на бърза и адекватна реакция от тяхна страна.

5.      Какви гаранции ми предлагате, че кандидатът, когото наема, ще отговори на моите очаквания?

Първо, имате по-голяма сигурност, че ще срещнете добри кандидати, заложена още в процеса на търсене. Ние не разчитаме на обяви за работа, по които кандидатстват активно търсещи работа хора, а проактивно търсим подходящите кандидати на пазара на труда. При търсенето си разчитаме на препоръките на служители от компании, подобни на Вашата. Специално избираме да разговаряме с контакти на по-високи позиции, защото: първо - те е по-вероятно да разберат по-добре профила на търсения от нас кандидат и второ – защото мениджърите не дават охотно препоръки, защото (може би подсъзнателно) разбират, че препоръчаният от тях кандидат, ще бъде свързан с тяхното име. За това, получаваме препоръки пестеливо, но обикновено, доста качествени.

На второ място – с наша помощ, процесът на подбор е доста по-прецизен. Заедно определяме какво искаме да разберем за кандидатите на всеки от етапите, определяме тестове и задачи, които биха ни разкрили повече за всеки един от потенциалните служители.

На трето място – предлагаме ви напълно безусловна гаранция, в рамките на пробния период на трудовия договор на новия служител. Каквато и да е причината да трябва да се разделите с новия служител, ние ще го заменим напълно безплатно.