Услуги

Директно търсене

Индивидуална услуга, насочена към максимално удовлетворяване на нуждите на клиента. Гарантира детайлно и задълбочено търсене на пазара и избор измежду най-добрите професионалисти, които могат да поемат висока управленска роля. Процесът обикновено следва определени етапи, но независимо от общата му рамка, ние сме гъвкави и променяме един или няколко етапа с цел постигане на най-добър краен резултат.


Подбор


Услуга, подходяща за подбор на експерти и специалисти на средно менижърско ниво. Предлага се само от офис Пловдив. Научете повече

Обучения

1. Подбор на персонал - еднодневно интерактивно обучение за екипи по подбора. Включва следните теми

 • стратегия, планиране и бюджет
 • кога да подбираме сами и кога да използваме агенция
 • кога да работим с агенция по подбор и кога да използваме хедхънтър
 • нови канали за привличане и задържане на кандидати
 • как да планираме "наследници"
 • интервю за работа - планиране, подготовка, провеждане, оценка
 • комуникация с кандидатите
 • brand awareness - как да станем привлекателен работодател

2. Основи на коучинга - еднодневно интерактивно обучение, целящо да запознае участниците с основните понятия, похвати и инструменти на коучинга, както и с приложението му в живота и работата ни. Включва следните модули

 • какво е коучинг
 • характеристики на добрия коуч
 • 4-те основни правила в коучинга
 • умение за слушане
 • умение за задаване на въпроси
 • как да изградим рапор
 • моделът TGROW
 • вярвания
 • ценности
 • цели

Коучинг

Услугата Личен коуч (Life Coach) е предоставена от Ирина Иванова, дипломиран личен коуч от Нобъл Манхатан, Великобритания. Прочетете повече

Интерим (временен) мениджмънт – нова услуга

Сравнително слабо позната в България услуга, но с огромен потенциал точно в сегашния сложен за икономиката момент. Тя се изразява във временно (между 6 и 18 месеца) наемане на много високо квалифицирани мениджъри  в случаи, когато не се налага или е невъзможно постоянно назначение. Има няколко основни бизнес-ситуации, в които може да се наложи наемането на временен мениджър: кризисен мениджмънт, внезапно напускане/ смърт на служител, управление на промяната или преходен период, творчески отпуск, смяна на собственост и работа по управление на проекти.

Услугата предоставя достъп на клиента до специфично знание или експертиза от даден сегмент на бизнеса, както и до мениджърски умения, каквито липсват в организацията и каквито са необходими за постигането на конкретни цели, свързани с подобряване на начина на работа, изготвяне на търговска стратегия, организационни промени, подобряване на ефективността, управление на качеството или управление на портфолио от активи.

Клиентите на тази услуга получават не просто съвет или доклад с препоръки. Вместо това, временните мениджъри работят вътре в организацията, поемайки отговорност за действията и решенията си.

Кариерно консултиране

Безплатна услуга, чрез която откриваме млади професионалисти със силен потенциал за развитие и им предоставяме кариерно консултиране.

Ако сте студент пред дипломиране или току-що започвате професионалната си кариера в дадена компания, Вие сте добре дошъл в нашия офис, за да обсъдим заедно Вашето собствено виждане за развитие в бъдеще. За нас ще бъде удоволствие да Ви изслушаме и консултираме.