Етапи

Етап 1: Определяне на параметрите на търсенето

 • Задълбочено запознаване с предмета на дейност на клиента и организационната му структура
 • Съгласуване с клиента на обхвата на търсенето, задължения на позицията, отчетност и субординация, възнаграждение, допълнителни бонуси, личностни характеристики на търсения специалист
 • Създаване на стратегия и план на търсенето и запознаване на клиента с тях.


Етап 2: Идентифициране и първоначална оценка на кандидатите

 • Идентифициране на източници на информация и потенциални кандидати
 • Първоначална оценка и отсяване на кандидатите
 • Създаване на „short-list” на одобрени на този етап кандидати и изготвяне на личностни профили
 • Представяне и обсъждане на кандидатите с клиента


Етап 3: Интервюиране на предложените кандидати от клиента

 • Опосредстване на срещи между клиента и кандидатите
 • Получаване на обратна връзка от двете страни в процеса
 • Определяне на „финалистите” в подбора

Етап 4: Избор

 • Организиране на финални срещи
 • Посредничество при преговорите с избрания кандидат (по желание на клиента)
 • Обратна връзка и от двете страни и след успешното назначение.


Наша практика е да поддържаме контакт и с двете страни в процеса на подбор и след като той е приключил успешно. Стремежът ни е да подпомогнем по-доброто навлизане на назначения специалист в новата работна среда. За клиента контактът с нас предлага възможност да обсъди цялостното представяне на новия си колега.